Privacy Statement

Het is voor de behandeling noodzakelijk en ook mijn wettelijke plicht (WGBO) om van U een dossier aan te leggen. 

Dit dossier bevat, naast NAW–gegevens, ook aantekeningen over uw hulpvraag, gezondheidssituatie, sociale situatie en aantekeningen van de behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen, die voor uw behandeling noodzakelijk zijn. Dit kunnen eventueel gegevens zijn die ik na uw expliciete toestemming heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. 

U mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig omga met Uw persoonlijke en medische gegevens. Ik heb, als behandelend therapeut, als enige toegang tot uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) en ben als behandelaar gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntendossier van 15 jaar. 

Over ieder ander gebruik van Uw gegevens zal ik U eerst informeren en hiervoor expliciet om Uw toestemming vragen.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: 

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. 

 • Geanonimiseerd tijdens intercollegiale toetsing of intervisie (met geheimhouding). 

 • Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur. De zorgverzekeraar verplicht ons om de volgende gegevens op te nemen op de factuur voor vergoeding: 

  • NAW-gegevens verzekerde

  • Geboortedatum 

  • Verzekeringsnummer

  • Datum behandeling 

  • Omschrijving behandeling/aantal behandelingen haptotherapie

  • Kosten van de behandeling.

 • Ten behoeve van de fiscus, moet ik de facturen (kunnen) overhandigen aan de accountant (die ook een geheimhoudingsplicht heeft) en desgewenst aan de Belastingdienst. 

 • De gegevens die u deelt via de mail van mijn persoonlijke website, worden alleen door mij ingezien. 

Ik vertrouw erop U hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.