Algemene Voorwaarden 

Behandeling

 • Het maken van een afspraak kan telefonisch, per e-mail of direct na de behandeling. Een behandeling duurt ongeveer 50 minuten. 

 • Afspraken die minder dan 24 uur van tevoren zijn afgezegd, worden volledig in rekening gebracht. Je ontvangt daarvan een rekening met de benodigde gegevens. 

 • Tijdens een behandeling maak ik naast het onderlinge gesprek gebruik van ervaringsgerichte oefeningen eventueel op een behandelbank. Hierbij kan aanraken een rol spelen, dit altijd na overleg met de cliënt. 

Dossiervorming

Als therapeut ben ik wettelijk verplicht tot dossiervoering (Wet op de Persoonsgegevens). Dit is ook nodig om de voortgang van de behandelingen te kunnen bewaken. Het dossier is en blijft eigendom van de therapeut.

Vijftien jaar na afronding van het therapeutische proces met de cliënt wordt het dossier vernietigd. Na een schriftelijk verzoek kunt u de gegevens, die over U zijn vastgelegd, inzien. Hier kan eventueel zonodig met mij een afspraak over worden gemaakt. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u mij ook verzoeken deze te wijzigen. 

Klachtenregeling

Wendt U zich, in geval van een klacht, graag eerst tot mijzelf, telefonisch of per mail. We bespreken de klacht dan in een persoonlijk gesprek en bekijken of er een oplossing mogelijk is. Indien dat niet het gewenste effect heeft, dan kunt U de klacht schriftelijk indienen bij de klachtencommissie van de VVH (Vereniging van Haptotherapeuten), waarbij ik ben aangesloten.

Betalingsvoorwaarden

 • Het actuele tarief van de behandelingen vindt u op de tarief pagina van mijn website.

 • De betaling is alleen via pin te voldoen. U krijgt na de behandeling uw factuur mee zodat u die zelf kunt declareren bij uw ziektekostenverzekeraar.

 • Het intake-gesprek wordt beschouwd als een behandeling en wordt dus ook gefactureerd.

 • Een gemaakte afspraak kan tot 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd. 

 • Bij annuleren korter dan 24 uur voor de geplande afspraak, wordt de specifiek voor U gereserveerde tijd volledig in rekening gebracht. 

  • Facturen worden of middels de post naar Uw huisadres of via de mail verstuurd in PDF naar het door u opgegeven emailadres. U kunt deze factuur doorsturen naar uw zorgverzekering, wanneer zij de behandeling (deels) vergoeden. U dient echter zelf het volledige bedrag aan mij over te maken: de verzekering stort dan een eventuele vergoeding naderhand op uw rekening.

  • De betalingstermijn voor een factuur is 14 dagen na factuurdatum. Bij betaling gelieve het factuurnummer te vermelden. 

  • Na het verstrijken van de betalingstermijn ontvangt U twee herinneringen tot betaling, daarna treedt verzuim in en staat het mij vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Alle bijkomende kosten zijn dan voor rekening van de cliënt.